شما وارد سامانه ثبت نام شده اید …

فراگیر محترم مشخصات فردی خود را وارد نمایید ( دقت فرمایید مشخصات وارد شده با مدارک شما دقیقا مطابقت داشته باشد )

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی را مطابق با شناسنامه خود وارد نمایید.
مطابق با شناسنامه
مطابق با شناسنامه
مطابق با کارت ملی
مطابق با شناسنامه
مطابق با شناسنامه
مطابق با شناسنامه
جنسیت خود را تعیین کنید.
تعیین این مورد برای روز امتحان ضروری میباشد.
رشته مورد نظر خود را که میخواهید در موسسه ادامه دهید را انتخاب نمایید.
تاریخ امروز را وارد نمایید.
آخرین مدرک تحصیلی خود را وارد نمایید.
شماره تلفن همراه خود را وارد کنید.
شماره تلفن ثابت برای مواقع اضطراری وارد نمایید.
آدرس محل سکونت خود را وارد نمایید.
شماره پیگیری فیش واریزی خود را وارد نمایید.
در صورت داشتن ایمیل این قسمت را تکمیل نمایید.
عواقب ناشی از اطلاعات نادرست بر عهده اینجانب میباشد.
تصویر کارت ملیتصویر عکس 4×3تصویر آخرین مدرک تحصیلیتصویر فیش واریزیتماس - مشاوره رایگان